1. آذین پلاست
  2. مقایسه کالا

مشخصات کلی

  • طرح
  • ساده
  • سایز قاب عکس
  • 3 سانتی متر
  • سبک
  • مدرن
  • متراژ در کارتن
  • 28متر